Poruchy spánku a jejich členění

Poruchy spánku

Po celý život člověka se cyklicky prostřídává bdění se spánkem. Bohužel problémy života se často negativně odrazí právě do spánku. Díky čemuž je můžeme označit za primární příčinu poruch spánku. Důležitost spánku je širokou veřejností mylně podceňována, protože ve skutečnosti spánek patří k těm nejdůležitějším pilířům dobrého zdraví.

O poruchách spánku

Vědecké studie ukázaly, že nějakou poruchou spánku trpí 40% dospělých a dokonce 25-30% dětí. U dětí to bývají nejčastěji výchovně podmíněné insomnie (nespavost). Parasomnií (porucha, u níž se objevují problémy v průběhu spánku) pak trpí v předškolním a školním věku 15% dětí a v pubertě pak 7% tenagerů. V mnoha případech je však porucha spánku pouze jedním z příznaků jiného zdravotního problému, ať už duševního nebo somatického (čili týkajícího se těla). Spánkovými poruchami se u nás zabývá Spánková medicína, která je v České republice na velmi vysoké úrovni. První spánková laboratoř byla u nás založena již na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století.

Členění poruch spánku

Podle Mezinárodní klasifikace poruch spánku se poruchy spánku dělí na:

  1. insomnii, čili nespavost
  2. poruchu dýchání vázanou na spánek, což představuje apnoi
  3. hypersomnii, tedy nadměrnou spavost
  4. poruchy cirkadiánního rytmu
  5. parasomnii
  6. abnormální pohyby vázané na spánek (sem patří kupříkladu syndrom neklidných nohou)
  7. izolované symptomy a varianty normy
  8. a další poruchy spánku

Insomnie

Insomnie, čili nespavost, patří k nejčastějším poruchám spánku, jež se vyznačuje obtížným usínáním, přerušovaným nočním spánkem a skorým ranním probuzením. Důsledkem toho je pak denní únava, ospalost, porucha soustředění a paměti. Lidé s touto poruchou jsou ohroženi častější úrazovostí. Poruchu navíc často doprovází psychické změny, podrážděnost, výkyvy nálad, bolesti hlavy a různé potíže spojene s trávicím traktem.

Apnoe

Apnoe představuje především interní komplikaci. Jde o opakované přerušení pravidelného dýchání v průběhu spánku, k němuž dochází z důvodu překážky v horních dýchacích cestách. Sklon k tomuto problému mají především kuřáci, lidé s nadváhou, se zvětšenými krčními mandlemi, alkoholici a lidé užívající sedativa. Vzácně do této skupiny poruch dýchání vázaných na spánek náleží i poruchy noční ventilace, která je spojená s dysfunkcí mozkového kmene.

Hypersomnie – nadměrná spavost

Nadměrná spavost může být spojena s narkolepsií. Kromě toho je zvýšená spavost často spojena rovněž i s prodlouženou noční spavostí.

Poruchy cirkadiánního rytmu

Porucha cirkadiánního rytmu je jednoduše řečeno porucha spacího rytmu. Lidé mají s touto poruchou mají obvykle problém se správným načasováním spánku. Velmi často se říká, že mají tzv. převrácené hodiny. Často usínají přes den a v noci pak bdí. Porucha mnohdy vzniká jako důsledek dlouhodobé práce na směny anebo jde o tzv. jet lag syndrom (pásová nemoc). Další variantou této poruchy je i vystupňování posunu biologických hodin ve smyslu zpoždění nebo časového předcházení.

Parasomnie

Parasomnie je spojena především s abnormálním chováním v průběhu spánku. K nejznámějším představitelům této poruchy patří náměsíčnost, noční děsy, probuzení se se zmateností, noční můry, spánková obrna nebo také noční pomočování.

Abnormální pohyby vázané na spánek

Abnormální pohyby narušují spánek, zkracují jeho délku a snižují jeho kvalitu. V této skupině je nejvíce znám syndrom neklidných nohou, jenž je spojen s nepříjemnými až s bolestivými pocity v dolních končetinách, které se objevují především při usínání, ale nejsou výjimečné ani během noci. Postižené nutí ke stálým rytmicky se opakujícím se pohybům, které je budí. Do této skupiny patří také bruxismus (což je skřípání zubů).

Poruchy spánku a její příčiny

Poruchy spánku však nemusí souviset pouze s duševní poruchou, ale mohou být spojeny s celou řadou jiných chorob (k nimž patří např. Parkinsonova choroba, Alzheimer, spavá nemoc, astma či kardiovaskulární choroby). Poruchy spánku se mnohdy objeví u různých nádorů, zánětů, poškozeného mozku, snížené funkce štítné žlázy i u pravostranného srdečního selhání. Řadu spánkových poruch můžete jednoduše zdědit po svých předcích.

Vliv na jejich vznik má ponejvíce nezdravý způsob života, stres, emoční tlak, životní prostředí, neurózy, strava, počasí i špatně vytvořené návyky.

Kdy řešit nespavost?

Nespavost náleží k nejčastějším poruchám spánku. Pokud vás trápí pouze dva tři dni, nic se neděje, jestli však jde o dobu delší, v případě, že snižuje kvalitu života a negativně se odráží na denních aktivitách, cítíte-li se vyždímaně a vzdáváte se toho, co jste měli rádi, není radno otálet, je na čase navštívit lékaře.

Léčba

Léčba se odvíjí od dané poruchy a příčiny. Někdy pomůže úprava životního stylu, jindy pomohou potravinové doplňky, bylinky či léky a někdy se to neobejde bez odborného chirurgického zákroku.

Prevence

Nejdůležitějším preventivním prvkem je správná životospráva. Z ložnice si odstěhujte televizi. Omezte konzumaci budivých látek (káva, černý a zelený čaj, kofola) a těžkých jídel ve večerních hodinách. Před spaním se snažte o uvolnění a uklidnění. Pomoci vám v tom mohou různé metody relaxace, večerní pomalá procházka, čtení knihy, poslouchání klidnější hudby či teplá voňavá vana.

 

Napsat komentář